Saradnja sa Poljoprivrednim fakultetom u okviru TEMPUS programa

20.05.2014. 20-og maja 2014. godine u prostorijama RCUB-a održan je sastanak sa predstavnicima Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu ( dr Vesna Poleksić i članovi projektnog tima). Tema je bila podrška RCUB kreiranju elektronske platforme za Nacionalni repozitorijum za obrazovanje u privredi (National Repository for Agricultural Education – NaRA). Repozitorijum će predstavljati jedan od najvažnijih rezultata TEMPUS projekta “Izgradnja kapaciteta srpskog obrazovanja u oblasti poljoprivrede radi povezivanja sa društvom” (Building Capacity of Serbian Agricultural Education to link with Society – CaSA). Detaljne informacije o projektu možete naći ovde

TERENA godišnja konferencija

15.05.2014. Od 19. do 22. maja 2014. godine u Dablinu, Irska, bice održana TERENA godišnja konferencija (Terena Networking Conference - TNC 2014). Reč je o prestižnom skupu koji će okupiti više od 650 učesnika iz svih najvažnijih evropskih istraživačkih organizacija, univerziteta, institucija i kompanija. Akademsku mrežu Srbije na ovom značajnom događaju predstavljaće dr Zoran Jovanović.

Detaljne informacije o konferenciji možete pronaći ovde.

Link za prenos konferencije uživo naći ćete ovde.

Četvrti zapadnobalkanski Moodle Moot

14.05.2014. Četvrti regionalni (zapadnobalkanski) i istovremeno četvrti hrvatski Moodle Moot biće održan 14.06.2014. godine u Zagrebu. Skup organizuju Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (SRCe), Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet – HrOpen i Moodle mreža Srbije. Cilj skupa je razmena iskustava u korišćenju Moodle platformi kao i povezivanje korisnika u regionalnu Moodle mrežu.  Detaljne informacije o događaju (uključujući i aplikacioni formular) možete pronaći ovde

Video-link sa velškim univerzitetom

12.05.2014. U petak, 09. maja 2014. u prostorijama RCUB-a  dr Staša Babić  (Odeljenje za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu) putem video-linka učestvovala je u radu ispitne komisije prilikom odbrane doktorske disertacije pod naslovom „A Study of Fictional Narratives in Archaeology“ kandidata Alistair J.P. Sims-a koja je uspešno odbranjena na Katedri za istoriju, istoriju Velsa i arheologiju pri Univerzitetu u Bangoru (Vels, UK). Video-link je uspostavljen u okviru RCUB-ovog videokonferencijskog servisa.

  

Sastanak projektnog tima " The Greening of Services"

08. 04. 2014. U okviru FP7 GN3plus projekta 02. i 03. aprila 2014. godine u Beogradu održan je sastanak projektnog tima angažovanog na radnom zadatku “The Greening of Services”. U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Irske, Norveške, Češke, Holandije, Grčke i Kipra. Analizirani su rezultati nakon prve godine rada, koji su  ocenjeni kao uspešni. Napravljen je i plan rada za drugu projektnu godinu. Ovom prilikom je realizovana i obuka tima za upotrebu novog alata za reviziju efekata “staklene bašte” (proizvedenog od strane grčkih kolega – GRNet - http://eco2meter.grnet.gr/ ). Alat će u najskorije vreme biti dostupan kompletnoj GEANT zajednici, a tim angažovan na “The Greening of Services” projektnom zadatku će pored njegove diseminacije raditi i na promovisanju kreiranog modela “Politike zaštite životne sredine” unutar naučno-istraživačkih zajednica pokrivenih GEANT projektom.