Dodeljena priznanja "Arhont otvorenog pristupa"

28.10.2013. U petak, 25. оktоbrа 2013. Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" u okviru Mеđunаrоdnе nеdеlје оtvоrеnоg pristupа organizovala je skup u cilju promovisanja principa otvorenog pristupa naučnim informacijama. Tom prilikom, počasno zvanje "Arhont otvorenog pristupa na Univerzitetu u Beogradu" dodeljeno je prof. Jasmini Nikolić (Filološki fakultet), Ivani Mirović (Institut za fiziku), Milici Ševkušić (Institut tehničkih nauka), Miljani Todorović (Matematički fakultet) i Ognjenu Blagojeviću, zameniku direktora RCUB-a. Ovo zvanje Univerzitetska biblioteka dodeljuje istaknutim pojedincima zaposlenim na Univerzitetu u Beogradu koji su u prethodnom periodu demonstrirali najviši stepen profesionalnog kapaciteta, a za koje procenjuje da će se u budućnosti opredeliti da u još većoj meri budu promoteri principa otvorenog pristupa naučnim informacijama.

Prenos konferencije "Digitalizacija nacionalne baštine"

25.10.2013. Naučno-stručna konferencija „Nove tehnologije i standardi: Digitalizacija nacionalne baštine“ biće održana 31. oktobra i 1. novembra 2013. u prostorijama Narodne biblioteke Srbije u Beogradu. Konferencija je posvećena multidisciplinarnim aspektima digitalizacije nacionalne kulturne i naučne baštine. Teme ovogodišnje konferencije (dvanaeste po redu) biće:

  • Razmatranje elemenata za formulisanje nacionalne strategije digitalizacije naučne i kulturne baštine.
  • Predstavljanje tekućih projekata digitalizacije, standarda za digitalizaciju, stručnu obradu, čuvanje i prezentaciju nacionalne baštine, tehnoloških aspekata digitalizacije (algoritmi, softverska implementacija i primene novih tehnologija) i drugih pridruženih tema.

Detaljnije informacije o skupu možete pronaći ovde.

RCUB će putem video-striminga obezbediti živi prenos ovog značajnog događaja. Link za praćenje događaja uživo nalazi se ovde.

Rekordan broj korisnika eLearning platforme RCUB

15.10.2013. Početak akademske 2013/14 godine beleži i rekordan broj korisnika eLearning platforme RCUB. Reč je o preko 7.000 nastavnika, asistenata, istraživača i studenata sa 26 različitih institucija. Platforma je u međuvremenu redizajnirana i osavremenjena kako bi na adekvatan način ispratila zahteve i potrebe korisnika.

Prenos konferencije "Arhitektura - Utopija - Realizam"

05.10.2013. RCUB je putem video linka omogućio zainteresovanima uživo praćenje međunarodne konferencije "Arhitektura - Utopija - Realizam" koja je od 03-04.10.2013. održana na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.