BE-OPEN

BE-OPEN (Podsticanje angažovanja univerziteta Srbije u otvorenim naukama) je strukturni projekat finansiran u okviru akcije Erasmus+ Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju. Projekat koordinira Univerzitet u Novom Sadu, Srbija. Glavni cilj projekta je razvoj uslova za primenu osnovnih principa otvorene nauke na univerzitetima u Srbiji.

Otvorena nauka, otvorene inovacije i otvorenost prema svetu postavljene su kao jedna od glavnih strategija istraživanja i inovacija u Evropskom istraživačkom prostoru. Otvorena nauka pruža efikasan okvir za poboljšanje transparentnosti istraživanja, širenja, saradnje i odgovornosti. Srpska akademska zajednica prepoznala je značaj i prednosti principa otvorene nauke koji se manifestuju kroz brojne inicijative državnih organa, fakulteta, biblioteka, nevladinih organizacija i izdavača časopisa. Međutim, u nedostatku koordinacije, kompromisa oko standarda i solidne zakonodavne podrške, ove inicijative izgledaju izolovane i neefikasne sa globalne tačke gledišta. Glavni cilj Projekta je podsticanje, standardizovanje i koordinacija primene principa otvorene nauke na univerzitetima u Srbiji. Cilj projekta je trojak: 1. unapređenje nacionalnih i institucionalnih smernica, politika i podsticaja u vezi sa otvorenom naukom, 2. uspostavljanje digitalnih repozitorijuma na svim univerzitetima u Srbiji i podsticanje njihovog infrastrukturnog razvoja i interoperabilnosti, i 3. izgradnja institucionalnih i individualne kapacitete kako bi se osiguralo održivo sprovođenje principa otvorene nauke i povećala društvena uključenost i odgovornost za javno finansirana istraživanja.

http://www.beopen.uns.ac.rs/index.php