Spisak realizovanih repozitorijuma

Repozitorijumi


NARDUS

Nacionalni repozitorijum doktorskih disertacija u Srbiji

DAIS

Srpska akademija nauka i umetnosti SANU

RIFDT

Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

RADAR

Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković"

VINAR

Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča

CHERRY

Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet

CER

Univerzitet u Beogradu, IHTM

RISTOCAR

Institut za stočarstvo

JAKOV

Kriminalističko-policijski univerzitet

PLANTARUM

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

RAUMPLAN

Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje

GRAFAR

Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet

RIK

Institut za Kukuruz "Zemun Polje"

FARFAR

Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet

RAF

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

JDB

Jevrejska digitalna biblioteka

RHINOSEC

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

VETERINAR

Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine

SMILE

Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet