Konkurs za radno mesto Java Full Stack Developer

2.2.2016. Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) rapisuje konkurs za radno mesto Java Full Stack Developer.

Računarski centar dugoročno radi na razvoju Informacionog sistema univerziteta (ISU) čiji je cilj, sa jedne strane, automatizovano prikupljanje podataka od fakulteta, a sa druge strane razvoj web aplikacija za zaposlene na univerzitetu. ISU je implementiran korišćenjem različitih tehnologija, uključujući relacionu bazu podataka, Java i JavaEE, Web servise, JSF i softverske biblioteke za generisanje izveštaja.

Tražimo kandidate koji imaju iskustva sa ovim ili sličnim tehnologijama ili su spremni da ih nauče.

Opis radnog mesta:

 • "Full-stack" razvoj ISU softvera uključujući bazu podataka, srednji sloj, prezentacioni sloj i izveštaje. Implementacija novih i održavanje postojećih funkcionalnosti prema zahtevima korisnika.
 • Otklanjanje prijavljenih grešaka od strane korisnika.
 • Učenje novih tehnologija, razmena znanja sa kolegama.
 • Pisanje tehničkih upustava i snimanje screencast-ova.
 • Učestvovanje na Scrum sastancima tima.

Obavezno znanje i veštine:

 • diploma nekog od IT fakulteta (ETF, PMF, FTN, FON...), ili uskoro diplomiranje
 • dobro poznavanje Jave i koncepata OOP
 • dobro poznavanje relacionih baza podataka
 • dobro poznavanje engleskog jezika

Prednost će biti data kandidatima koji imaju iskustvo sa:

 • JEE tehnologijama (servleti, JSF, JDBC, JPA, web servisi)
 • front-end tehnologijama (HTML, CSS, JavaScript...)
 • Web servisima
 • TDD-om i JUnit-om
 • Apache Maven-om
 • Apache Tomcat-om
 • Linux-om
 • agilnim metodologijama razvoja softvera (Scrum)

CV poslati na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , sa napomenom „Prijava na konkurs“.

Rok za konkurisanje: 29.02.2016.