ValTez

https://valtez.rcub.bg.ac.rs/

Arhiva za deponovanje predatih doktorskih disertacija radi provere originalnosti, ustanovljena na osnovu Pravilnika o postupku provere originalnosti doktorskih disertaciija koje se brane na Univerzitetu u Beogradu.