Arhiva projekata

SEE-GRID

Projekat SEE-GRID (South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development) imao je za cilj da obezbedi jasno određenu podršku kako bi otvorio put državama jugoistočne Evrope ka pan-evropskim i svetskim Grid inicijativama. Ovo je postignuto uz pomoć deseminacionih konferencija i trening materijala koji uključuju priručnike, pilot i pokazne programe dizajnirane u svrhu sticanja iskustva iz prve ruke, adaptacije aplikacija za korišćenje Grida, organizacije operativnih centara, kao i centara podrške, studije izvodljivosti i planove integracije zemalja jugoistočne Evrope u Evropsku Istraživačku Oblast (European Research Area - ERA) preko proširene pan-evropske Grid infrastrukture.
SEE-GRID se bavio uključivanjem država jugoistočne Evrope u šire evropske i svetske Grid inicijative, i to popularizacijom kroz organizaciju konferencija, obezbeđivanje materijala i sredstava za obuku, adaptacijom aplikacija za Grid, definisanjem organizacije operacionih centara i centara podrške, kao i studijom izvodljivosti i integracijom jugoistočne Evrope u Evropsku istraživačku zonu (ERA - European Research Area)

Glavne oblasti delovanja RCUB-a, u okviru SEE-GRID projekta su bile hosting i menadžment jednog od Grid sajtova i servisa (LFC, AEGIS Certification Authority) u okviru SEE-GRID infrastrukture, aktivno učešće u Akademskoj i obrazovnoj Grid inicijativi Srbije (AEGIS), učešće u treninzima SEE-GRID-i AEGIS-a, podrška i rad na primeni gridifikacije.

Period realizacije projekta: 1. maj 2004. - 30. april 2006. godine

Više informacija o SEE-GRID projektu možete pronaći ovde.