Usluge

RCUB razvija informaciono–komunikacione tehnologije i pruža mnogobrojne servise Univerzitetu u Beogradu, kao i široj obrazovnoj i naučno-istraživačkoj zajednici Srbije.

RCUB je servisni centar i centralno čvorište AMRES–a. Kao takav RCUB predstavlja glavnu tačku povezivanja akademskih institucija, obrazovnih ustanova, biblioteka, nastavno–naučnih baza, ustanova kulture i studentskih servisa.

Podrška RCUB se odnosi kako na navedene institucije, tako i na pri njima angažovane, pojedinačne korisnike (naučno–istraživačko, nastavno, administrativno i ostalo osoblje, studenti, đaci, istraživači i dr).

Korišćenjem svog bežičnog uređaja (laptop, smart mobilni telefon, PDA, itd.) možete pristupiti Internetu sa bilo koje eduroam pristupne tačke širom zemlje i sveta.

Želite da organizujete konferenciju sa neograničenim brojem učesnika putem video – konferencijskog sistema? Na raspolaganju Vam je konferencijska prostorija i savremena video oprema koja omogućuje prenos.

Smatrate da je gostujuće predavanje, seminar ili konferencija koju Vaša institucija organizuje od šireg interesa za akademsku zajednicu? Realizovaćemo živi prenos događaja i na taj način ga učiniti dostupnim za širi krug korisnika, naročito onih iz drugih gradova. Obezbedićemo i  arhiviranje i na taj način omogućiti njegovo naknadno gledanje. Detaljne informacije naći ćete na našem Media Portalu.

Namera Vam je da unapredite nastavu primenom informacionih tehnologija u realizaciji studijskih programa? Pružićemo stručnu podršku Vašem fakultetu u koncipiranju i održavanju sopstvenog eLearning portala; obučićemo Vaše saradnike i osposobiti ih za samostalni rad.

Institucijama pružamo mogućnost postavljanja Internet prezentacije na RCUB-ovom serveru.  Obezbedićemo prostor na serveru, pristup sistemskim aplikacijama koje su potrebne za realizaciju sajta, kao i udaljeni pristup sistemu koji služi za administriranje dodeljenog prostora i sajta. Hostovane prezentacije su vidljive pod sopstvenim domenom institucije (npr. www.institucija.bg.ac.rs).  Pored ovoga, RCUB svojim korisnicima pruža mogućnost postavljanja ličnih prezentacija.

Za sve ovo i još mnogo toga stojimo Vam na raspolaganju. Nadamo se da će naša saradnja biti uspešna!