Arhiva projekata

TEMPUS ViCES

Osnovni cilj TEMPUS projekta "ViCES - Video Conferencing Educational Services" je bio uspostavljanje video-konferencijskog servisa i organizovanje tehničke podrške sistema učenja na daljinu (distance learning).

Takođe, projekat je utvrdio obrazovne i organizacione metodologije adaptirane za korišćenje video-konferencijskog podsistema u obrazovne svrhe, u multi-jezičkom okruženju učenja na daljinu. Ovim se unapređuje komunikacija između naroda i kultura, a samim tim se i olakšava agilnost univerzitetskog osoblja i studenata. Osnovni uslovi potrebni za razvoj učenja na daljinu baziranih na video konferencijskim servisima biće obezbeđeni, čime će se povećati inter-disciplinarnost i trans-disciplinarnost servisa za obučavanje na državnom i međunarodnom nivou.

RCUB je bio učesnik projekta ispred Univerziteta u Beogradu i Akademske mreže Srbije (AMRES), a angažovan je na sledećim zadacima:
•    izrada tehničkog rešenja i inicijalno testiranje video-konferencijskog servisa i podsistema u obrazovne svrhe,
•    istraživanje mogućnosti za razvijanje sličnih servisa na nacionalnom nivou u Srbiji,
•    proširenje saradnje sa ostalim učesnicima u projektu (većina učesnika su univerziteti u Makedoniji u okviru Makedonske akademske mreže – MARNET),
•    širenje svesti o značaju i korišćenju video-konferencijskog servisa u obrazovne svrhe,
•    učešće na tematskim konferencijama i radionicama.  
Kao jedan od neposrednih rezultata projekta, RCUB-u je isporučena video-konferencijska oprema, koja se sastoji od terminalnog uređaja, dve kamere i projektora u visokoj rezoluciji (HD – high definition).

RCUB je sinhronizovao učešće na VICES projektu sa svojim aktivnostima na realizaciji naprednih korisničkih servisa u službi unapređenja naučno-istraživačkog i obrazovnog rada na Univerzitetu u Beogradu. U tom cilju, planirano je da se isporučena oprema iskoristi za uvođenje servisa za sve nastavnike i istraživače Univerziteta u Beogradu koji imaju potrebu za sprovođenjem video-konferencija.

Osim video-konferencijskog servisa, koji pruža interaktivnu audio-video komunikaciju više učesnika, RCUB je u saradnji sa ostalim AMRES servisnim centrima realizovao servis video prenosa preko mreže (video streaming), kao i arhiviranje snimljenih sadržaja za kasnije gledanje na zahtev (video on demand). Zajedno sa eLearning portalom na MOODLE platformi (http://elearning.amres.ac.rs/moodle/), ove tehnologije i servisi predstavljaju osnovu eLearning okruženja na Univerzitetu u Beogradu i AMRES-u.

Period realizacije projekta: 2009. - 2011. godine

Više informacija o projektu možete pronaći ovde.