Arhiva projekata

TEMPUS - Integracija i reorganizacija informacionih sistema

TEMPUS projekat (JEP-40091-2005) "Integracija i reorganizacija informacionih sistema"  imao je za zadatak da transformiše autonomne fakultetske sisteme u integrisani sistem, u okviru šire reforme visokog obrazovanja u Srbiji, a sa ciljem primene standarda EU u visokom obrazovanju. Na projektu su učestvovali i Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu, kao i Tehnički univezitet u Beču. RCUB je učestvovao kao koordinator projekta, dok je Univerzitet Lion 3 bio grantholder.

U okviru ovog projekta postavljeni su temelji Informacionog sistema Univerziteta koji se i dalje razvija i koristi na univerzitetima u Srbiji.

Period realizacije projekta: 2006. - 2008. godine