Arhiva projekata

SEELight

Projekat SEELight (South-East European Lambda Network Facility for Research and Education) nastao je iz potrebe da se smanji tehnološki jaz među zemljama Evrope, a njihovim akademskim zajednicama obezbede što kvalitetniji komunikaciono-informacioni servisi i mreže. U tom smislu, SEELight projekat ima za cilj da razvije regionalnu optičku mrežu u zemljama jugoistočne Evrope, čime će se dugoročno rešiti problem infrastrukture akademskih mreža u regionu i njihove integracije sa evropskom akademskom mrežom GÉANT.

U okviru SEELight projekta, planiran je zakup optičkih vlakana ukupne dužine oko 3800 kilometara na period od 15 godina. Projektom je takođe planirana i nabavka komunikacione opreme koja omogućava korišćenje više nezavisnih veza (lambdi) po jednom paru optičkih vlakana, čime se dodatno povećava kapacitet, pouzdanost i efikasnost mreže. Ovim će se Akademskoj mreži Srbije (AMRES) dugoročno obezbediti optička infrastruktura, na koju će se povezati ukupno 50 gradova i oko 180 institucija u Srbiji brzinama od 1 Gbps kao i veze sa susednim Akademskim mrežama brzinama od 10 Gbps.

Projekat je kofinansiran od strane Plana za rekonstrukciju Balkana Republike Grčke (HiPERB) i Vlade Republike Srbije,  u odnosu 80% - 20%. Pored projekta izgradnje Koridora 10 (na liniji Niš – Dimitrovgrad), SEELight je jedini projekat u Srbiji koji je kofinansiran od strane HiPERB programa.
AMRES je korisnik rezultata projekta, a RCUB, kao servisni centar AMRES-a, sprovodi koordinaciju na projektu, pripremne aktivnosti, nadzor realizacije i integraciju rezultata projekta u postojeću infrastrukturu.

Period realizacije projekta: 2009. - 2012. godine.