NI4OS

Nacionalne inicijative za otvorenu nauku u Evropi - NI4OS Evropa, imaju za cilj da budu glavni doprinos portfoliju usluga Evropskog otvorenog naučnog oblaka (EOSC), da se posvete upravljanju EOSC -om i osiguraju inkluzivnost na evropskom nivou za omogućavanje globalne otvorene nauke.

Linija delovanja:

Podržati razvoj i uključivanje nacionalnih inicijativa Otvorenog naučnog oblaka u 15 država članica i pridruženih zemalja u upravljanje EOSC -om.

Unutar zajednice ugraditi filozofiju EOSC -a i FAIR principe za pronalaženje podataka, pristupačnost, interoperabilnost i ponovnu upotrebu.

Obezbediti tehničku i političku podršku za uključivanje pružalaca usluga u EOSC, uključujući generičke usluge (računarstvo, skladištenje podataka, upravljanje podacima), tematske usluge, spremišta i skupove podataka.

https://ni4os.eu/