Arhiva projekata

SEE-GRID2

Projekat SEE-GRID2 (South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development-2) imao je za cilj da unapredi eInfrastrukturu kako bi služila potrebama naučno-istraživačkih i obrazovnih zajednica, kao i potrebama krajnih korisnika, a koja bi u svojim operacijama i širenju bila održiva i na nacionalnom i na regionalnom nivou. Ovaj projekat, multi-disciplinarne prirode, ohrabrio  je i podržao Grid aplikacije među različitim tehnološkim domenima.

U okviru svojih dugoročnih planova, SEE-GRID2 je želeo da doprinese regionalnoj saradnji i stabilnosti kako bi se ukazalo na značaj nauke i tehnologije u poljima poput eInfrastrukture, i kako bi se pomoglo u nastojanjima Evropske Unije da smanji tehnološki jaz među zemljama jugoistočne Evrope.

RCUB je bio učesnik međunarodnog FP6 SEE-GRID2 projekta (broj ugovora FP6-RI-031775), koji je bio povoljno ocenjen od strane Evropske komisije. Gradeći na rezultatima prethodnog SEE-GRID projekta u okviru koga je inicijalno uspostavljena Grid infrastruktura i izvršena popularizacija i diseminacija Grid tehnologija, SEE-GRID2 je napravio iskorak u omogućavanju da e-infrastrktura služi istraživačkim i obrazovnim potrebama naučnih zajednica i pojedinačnih korisnika. SEE-GRID2 je podržao dalje unapređenje uspostavljene infrastrukture i pomogao da ona u svom radu i razvoju postane održiva na nacionalnom i regionalnom nivou, i to kroz podršku razvoju multidisciplinarnih Grid aplikacija iz različitih naučnih domena, kao i jačanje uspostavljenih regionalnih i nacionalnih mreža saradnje.

Glavne oblasti delovanja RCUB-a, u okviru SEE-GRID2 projekta bile su hosting i menadžment jednog od Grid sajtova i servisa (LFC, AEGIS Certification Authority) u okviru SEE-GRID infrastrukture, aktivno učešće u Akademskoj i obrazovnoj Grid inicijativi Srbije (AEGIS), učešće u treninzima SEE-GRID2 i AEGIS-a, podrška i rad na primeni gridifikacije.

Period realizacije projekta: 1. maj 2006. - 30. april 2008. godine

Više informacija o SEE-GRID2 projektu možete pronaći ovde.