Arhiva projekata

FP7 SEEGRID-SCI

SEE-GRID-SCI (SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience) je dvogodišnji projekat kofinansiran od strane Evropske Komisije, a koji je započeo sa radom 01. maja 2008. godine.
eInfrastruktura je u Evropi dostigla nivo na kojem GÉANT mreža formira komunikacionu kičmu preko koje distribuirana kompjuterska infrastruktura – Grid obezbeđuje servise procesiranja i skladištenja za eScience istraživanje. Inicijativa za eInfrastrukturu jugoistočne Evrope ima za cilj da osigura podjednako učešće svih zemalja iz regiona. SEEREN inicijativa je uspostavila regionalnu mrežu i njenu vezu sa GÉANT-om, dok je SEE-GRID inicijativa uspostavila povezanost sa regionalnim Grid-om.

U okviru svog rada na SEE-GRID-SCI projektu, RCUB je kooordinisao rad 5 učesnika projekta iz Srbije i vodio JRA (Joint Research Activity) kroz koju su razvijeni različiti aplikativni servisi, kao i alati za nadzor i podršku u radu GRID infrastrukture, uz vođenje AEGIS Certification Authority servisa i administraciju GRID sajta AEGIS02-RCUB.  Ovaj sajt obezbeđuje resurse  (CE, SE, CRM) za srpsku AEGIS virtuelnu organizaciju (VO), kao i za regionalne  SEEGRID, SEEOPS, ENV, SEISMO i METEO VO, a potom i bazične servise  za  AEGIS, SEEGRID i METEO VO (LFC, FTS, AMGA).
Više informacija o SEE-GRID-SCI projektu možete pronaći ovde.