Arhiva projekata

FP7 SEERA–EI

RCUB je aktivno angažovan, u svojstvu partnera, na projektu SouthEast European Research Area - e-Infrastructure (SEERA-EI) koji potpada pod FP7 program.
Cilj projekta je bio povećanje stepena saradnje, kao i omogućivanje efikasnijeg iskorišćavanja postojećih resursa u oblasti e-infrastrukture. Akcenat projekta je bio na podizanju svesti o svrsishodnosti razvoja e-infrastrukture i efikasnijeg korišćenja resursa u ovoj oblasti. Proučavanje i unakrsno ocenjivanje nacionalnih programa, njihovo grupisanje na regionalnom nivou, zatim stvaranje preduslova za funkcionisanje regionalnih inicijativa i koordinisanje aktivnosti koje bi vodile stvaranju regionalne e-infrastrukture kao zajedničke vizije, osnovni su zadaci koji su se sprovoditi tokom projekta. Radi ostvarivanja ovako ambiciozne ideje širokog spektra, na projektu su učestvali predstavnici akademskih zajednica, ali i predstavnici vlasti iz 9 zemalja učesnica (Albanija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Makedonija, Moldavija, Srbija i Turska).

Srbiju na projektu, pored RCUB-a, predstavljalo je Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj. Osnovno angažovanje RCUBa ogledalo se kroz rukovođenje četvrtom radnom celinom (WP4) projekta. U okviru ove celine definisani su kratkoročni i dugoročni ciljevi koji su kroz konkretne aktivnosti doneli rešenja, kao što su:
•    analiza nacionalnih programa
•    izrada par zajedničkih dokumenata
•    regionalni akcioni plan
•    uključivanje e-infrastrukture u nacionalne i evropske naučno-istraživačke planove
•    šablon procenjivanja i praćenja regionalnih programa, itd.

Sve informacije o projektu možete naći na zvničnom sajtu:http://www.seera-ei.eu/