Arhiva projekata

Akademska mreža Srbije (AMRES)

AMRES projekat je oformljen sa ciljem da se uspostavi organizacioni model upravljanja, sistematskog rada i razvoja Akademske mreže Srbije (AMRES) kao nacionalne naučno-istraživačke i obrazovne računarske mreže, do formiranja posebnog pravnog lica.
Projekat je definisan u januaru 2007. godine od strane tadašnjeg Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine i ugovoren sa Univerzitetom u Beogradu kao pravnim nosiocem posla, kao i Univerzitetom u Novom Sadu, Univerzitetom u Nišu i Univerzitetom u Kragujevcu kao partnerima na projektu.
Ugovorom je određeno je da se upravna i izvršna struktura AMRES projekta ujedno prenosi na upravnu i izvršnu strukturu Akademske mreže Srbije kao računarske mreže i asocijacije naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija. Aktivnosti, rezultati, dokumenti i odluke koje proisteknu iz AMRES projekta primenjuju se na Akademsku mrežu Srbije i smatraju se obavezujućim za članice Akademske mreže Srbije.
Prelaskom Akademske mreže Srbije pod resor Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo, AMRES projekat je prešao u nadležnost ovog ministarstva.
Realizatori projekta su bili:
•    RCUB - Računarski centar Univerziteta u Beogradu
•    CIT-UNS - Centar za informacione tehnologije Univerziteta u Novom Sadu
•    JUNIS - Jedinstveni univerzitetski nastavno naučni informacioni sistem Univerziteta u Nišu
•    UNIC -  Univerzitetski računarski centar Univerziteta u Kragujevcu

Direktna korist od AMRES projekta za najširu naučno-istraživačku i obrazovnu zajednicu ogleda se u sprovođenju konkretnih aktivnosti i realizaciji izlaznih rezultata projekta.

Indirektna korist AMRES projekta je ne manje značajna i ogleda se u sledećem:
•  izgradnja stabilne organizacione strukture koja će strateški voditi razvoj ICT u naučno-istraživačkoj i obrazovnoj zajednici,
•  izgradnja operativne mreže stručnog kadra (human network),
•  izgradnja baze znanja (database knowledge),
•  sistematsko uvođenje i primena najsavremenijih informaciono-komunikacionih servisa,
• motivisanje korisnika i širenje svesti o mogućnostima korišćenja informaciono-komunikacionih servisa,
• integracija u relevantne međunarodne organizacije, međunarodna saradnja na transferu tehnologija, znanja i iskustava.

AMRES projekat je uspešno završen kada je Vlada Srbije donela odluku da AMRES postane pravno lice -institucija odgovorna za upravljanje nacionalne naučne, istraživačke i akademske računarske mreže, organizovane po modelu koji odgovara većini evropskih zemalja.