Informacioni sistem univerziteta

Informacioni sistem univerziteta (ISU) je namenjen podršci nastavnim procesima na univerzitetu. On ima dvojaku ulogu:

 • integracija, u smislu prikupljanja propisanog skupa podataka od fakulteta i njihovog čuvanja u centralnoj bazi podataka
 • podrška internim procesima pri Univerzitetu u Beogradu

Integracija podataka se izvodi na osnovu odluka Senata univerziteta, koji jednom godišnje propisuje koji podaci se prikupljaju od fakulteta i u koju svrhu se koriste. Univerzitet ima operativan web servis pomoću koga fakulteti automatski šalju propisane podatke (o studijskim programima, studentima, nastavnicima, istraživačima, izdatim javnim ispravama, prijemnim ispitima itd.). Prikupljeni podaci prolaze automatske softverske kontrole i ukoliko zadovoljavaju propisane standarde, smeštaju se u jednu centralnu bazu podataka. Predviđeno je da fakulteti šalju sve promene na podacima jednom dnevno ili češće.

Na osnovu prikupljenih podataka, ISU:

 • generiše odgovarajuće opšte statistike (npr. broj prijavljenih kandidata, broj studenata, broj nastavnog i nenastavnog osoblja), kao i
 • statistike određene namene (propisane statistike potrebne za rangiranje univerziteta na Šangajskoj listi i drugim rang listama univerziteta),
 • omogućava uvid javnosti u određene podatke (npr. o nastavnicima, o studijskim programima)
 • šalje potrebne podatke u skladu sa zakonom drugim institucijama (Republički zavod za statistiku, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)
 • izdaje diplome svim studentima koji studiraju po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005.

Takođe, ISU omogućava i vođenje internih procesa koji su specifični za rektorat univerziteta:

 • evidencija izdatih diploma po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2005. godine i softversko generisanje i pakovanje pripreme za štampu
 • evidencija izdatih diploma po starom zakonu
 • zakazivanje i evidencija elektronskih sednica
 • evidencija doktorskih teza
 • održavanje dinamičkih elemenata sajta univerziteta (vesti, događaji, itd)
 • modul za studentsku službu (raspisivanje konkursa, prijem kandidata, rangiranje, upis studenata, elektronska matična knjiga studenata, evidencija upisa, ocena i završnog rada, evidencija nastavnika, itd)

Određeni podaci iz internih evidencija, kao što su pojedini materijali za elektronske sednice ili vesti i događaju su dostupni preko javne web aplikacije. Ostale evidencije su dostupne isključivo preko privatne web aplikacije koja se koristi samo od strane autentifikovanih osoba na Univerzitetu.

U okviru ovog projekta, RCUB je zajedno sa Univerzitetom u Beogradu inicirao formiranje radne grupe koja predstavlja zajednicu programera i administratora svih institucija članica, a čiji je glavni cilj unapređenje tehničke saradnje među njima. Projektanti RCUB-a su definisali model podataka za razmenu između institucija članica koji je verifikovala radna grupa, a usvojio Senat univerziteta. Ovaj model postavlja standard za razmenu podataka sa drugim državnim institucijama.

Za više informacija o ISU možete se obratiti našem timu na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.