Infrastruktura

Obrazovne i naučno-istraživačke institucije na širem području Beograda su posredstvom distributivnih čvorišta i centralne lokacije smeštene u RCUB-u poveane na Akademsku mrežu Srbije. Prikaz topologije mreže i opis distributivnih čvorišta je prikazan na slici.

Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) je servisni centar Akademske mreže Srbije (AMRES) lociran u Beogradu i centralno čvorište Akademske mreže Srbije.

RCUB je centralno čvorište za fakultete Univerziteta u Beogradu, a posredstvom RCUB-a, na AMRES se vrši povezivanje i ostalih univerzitetskih centara u Srbiji (Univerziteti u Kragujevcu (UNIC), Novom Sadu (CIT-UNS) i Nišu (JUNIS)).
Na širem području Beograda, više od 120 obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija je preko centralne lokacije u RCUB-u povezano na Akademsku mrežu Srbije posredstvom optičkih i SHDSL veza.
Svim institucijama povezanim optičkim vezama, AMRES pruža uslugu brzine protoka podataka od 1Gbps prema centralnom čvorištu u RCUB-u, a brzina protoka podataka kod SHDSL veza su različite i prilagođene potrebama institucija koje ih koriste. U većini institucija koje koriste ovaj način pristupa, koristi se simetrični 2Mbps pristup.
Budući da RCUB predstavlja centralno čvorište Akademske mreže Srbije, preko RCUB-a se realizuje i veza Akademske mreže Srbije sa Akademskom mrežom Evrope (GÉANT) i Internetom, linkom kapaciteta 10 Gbps. U slučaju otkaza primarnog linka, obezbeđen je i sekundarni link kapaciteta 1Gbps.