Drugi o nama

◾ "Koristim priliku da se sa izuzetnim zadovoljstvom zahvalim kolegama iz RCUB-a na veoma uspešnoj saradnji u prethodnih nekoliko godina, prilikom snimanja i objavljivanja naučnih konferencija, gostujućih predavanja i izložbi na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Svedok sam besprekornog rada čitavog tima RCUB-a. Naročito bih istakla brzinu, sistematičnost i visoki profesionalizam, kao i efikasnu i kolegijalnu komunikaciju."

- Dragana Ćorović, Arhitektonski fakultet, Beograd

◾ "Od danas naš web mail uspešno funkcioniše preko Tesla.rcub.bg.ac.rs. Savez hemijskih inženjera Srbije se iskreno i najtoplije zahvaljuje RCUB-u na odluci da se omogući hostovanje mail servera na domenu @ache.org.rs.  Veliko je zadovoljstvo naići na instituciju u kojoj zaposleni i rukovodstvo pored ljubaznosti i dobre volje poseduju i visoke profesionalne sposobnosti, znanja i odgovornost da dogovorenu uslugu sprovedu efikasno, kvalitetno i u dogovorenom roku. Zaista, za svaku pohvalu!"

- Tatijana Duduković, generalni sekretar Saveza hemijskih inženjera Srbije

◾ "Entomološko društvo Srbije jedino je naučno društvo koje okuplja entomologe [naučnike i amatere koji se bave proučavanjem insekata, najbrojnije grupe životinja na planeti Zemlji i drugih srodnih životinja (grinja, paukova, škorpija, stonoga ...)] u Republici Srbiji. Sredinom novembra 2014. godine, zvanično smo se obratili direktoru RCUB-a dr Slavku Gajinu sa molbom da nam na odgovarajućem serveru RCUB-a instaliraju i hostuju online Open Journal System platformu za naučni časopis društva Acta entomologica serbica,  koji je počeo da izlazi maja 1926. godine, kao Glasnik Entomološkog društva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (http://aes.bio.bg.ac.rs/index.php/aes/index ), a koji danas zajedno izdaju Entomološko društvo Srbije i Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu . Od strane kolega iz RCUB-a naišli smo na potpuno razumevanje, što je rezultiralo uspostavljanjem traženog sistema. Naši zahtevi su u rekordnom roku, u celosti prihvaćeni i realizovani do potpune funkcionalnosti online sistema. Zahvaljujemo se direktoru RCUB-a dr Slavku Gajinu i Ivici Barišiću na profesionalizmu i pomoći koju su nam pružili."

- Prof. dr Dušanka Jerinić Prodanović, predsednik Entomološkog društva Srbije i prof. dr Ljubiša Stanisavljević, redakcija časopisa Acta entomologica serbica

◾ "Prateći nove trendove u izvođenju nastave, od školske 2013/2014. godine smo promenili način polaganja predmeta Algoritmi i strukture podataka 1 na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Između ostalog, promene su uključivale prelazak na elektronsko učenje i ispitivanje putem testova. Opredelili smo se za korišćenje Moodle sistema koji nam je bio dostupan od strane RCUB-a. Veoma smo zadovoljni kako tehničkom podrškom i saradnjom sa kolegama iz RCUB-a na uspostavljanju i upravljanju kursom, tako i mogućnostima koje sam sistem Moodle pruža. Nastavnicima on pruža veću fleksibilnost za upravljanje nastavnim materijalima, kao i prilikom sprovođenja ispitivanja, kroz olakšano kreiranje testova korišćenjem baze pitanja i automatskog ocenjivanja. Studenti su pozitivno reagovali na ove promene, o čemu svedoči i prosečan broj poena osvojen na testovima znanja, koji je povećan za oko 20%."

- Marko Mišić, asistent na Katedri za računarsku tehniku i informatiku, ETF Beograd

◾ "Najtoplije se zahvaljujem na besprekornoj tehničkoj pomoći i ljubaznosti tokom saradnje na organizaciji odbrane doktorata putem video-konferencije sa Univerzitetom u Bangoru, Velika Britanija. Zahvaljujući profesionalnom i kompetentnom radu Vaše ekipe, naš Univerzitet predstavljen je u najboljem svetlu na međunarodnoj akademskoj sceni."

- Staša Babić, upravnik Odeljenja za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

◾ "U proteklom periodu RCUB je učinio velike napore, a zaposleni koji su radili na ovim poslovima iskazali su najviši stepen profesionalnosti, ljubaznosti i predusretljivosti da pomognu u pribavljanju i instaliranju TERENA sertifikata koji je omogućio bezbedno korišćenje tzv. Cultural Policy Management Platform u okviru Univerziteta umetnosti. Pored toga, RCUB je na našu molbu odgovorio prihvatanjem Rektorata Univerziteta umetnosti na mail servis Računarskog centra (...) To su samo neke od velikih usluga koje je RCUB učinio Univerzitetu umetnosti u poslednje vreme."

- dr Dimitrije Golemović, red. prof., Prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu

◾ "Računarski centar Univerziteta u Beogradu (RCUB) je višegodišnji partner i primjer dobre prakse za Centar informacionog sistema Univerziteta Crne Gore (CIS UCG). U vremenima bitisanja u zajedničkoj državi Univerzitet Crne Gore je bio dio adresnog prostora Univerziteta u Beogradu i RCUB je bio inicijator i okosnica povezivanja UCG na Internet i uvođenje prvih javnih servisa. Saradnja se nastavila i traje godinama i CIS u RCUB-u i njegovim kadrovima uvijek ima iskrene prijatelje i nesebične kolege spremne za svaku vrstu stručne pomoći. U inženjerskom i menadžerskom smislu, RCUB je zadnjih 10 godina bio institucija na koju smo se ugledali, sa kojom smo odradili veliki broj projekata, a utemeljena saradnja i izgrađeno povjerenje su naše nemjerljive vrijednosti."

- Prof. dr Božo Krstajić, direktor Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore

◾"Želeo bih da Vam se zahvalim na saradnji i da vas pohvalim. Posebnu zahvalnost bih izrazio momku (nažalost nisam zapamtio njegovo ime) koji je realizovao video streaming odbrane mog doktorata na Hemijskom fakultetu. Zaista sam bio oduševljen saradnjom vaših ljudi i administratora na Hemijskom fakultetu i generalno idejom i realizacijom, kako tomom striminga, tako i postavljanjem video materijala na sajt.  Što se mene tiče dvadeset i prvi vek je stigao u Srbiju. Hvala vam na tome."

- dr Ljubodrag Vujisić, Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet

◾"RCUB je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih segmenata Univerziteta u Beogradu i pouzdan partner u mnogim razvojnim projektima koje inicira ili u kojima učestvuje Arhitektonski fakultet. U tom smislu bi trebalo posebno izdvojiti podršku servisima kao što je e-Learning (http://elearning.rcub.bg.ac.rs), e-Science (http://e-science.amres.ac.rs), Media Portal (http://media.amres.ac.rs) i dr. RCUB je institucija za koju je karakteristična neverovatna radna energija, izuzetna stručnost i tradicionalno efikasan menadžment. Aktivnost RCUB-a na međunarodnim razvojnim projektima je izuzetno dinamična i može da posluži za primer drugim institucijama u regionalnom akademskom kontekstu."

  • - dr Mirjana Devetaković-Radojević, docent, Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet 

◾"Za svaki računarski problem u KoBSONu, prvih kojih se setimo su kolege iz RCUB-a. Bilo kada nemamo struje (retko), ali i kada neki nesavesni korisnik testira svoje programerske veštine na preuzimanju prevelikog broja članaka. I svaki put nam problem rešite. Dragoceno nam je i to što se spremni na nove izazove. Hvala i  samo napred.  P.S. Zavidim vam na odličnom izboru zaposlenih."

- Biljana Kosanović, koordinator KoBSON programa, Narodna biblioteka Srbije 

◾"Saradnja sa vama je za svaku preporuku, a Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu omogućila je mnogo lakše održavanje  servera."

- Vladimir Veljašević, prodekan, Univerzitet umetnosti u Beogradu - Fakultet likovnih umetnosti 

◾"Računarski centar Univerziteta u Beogradu je značajan partner Doma omladine Beograda na evropskom projektu Soft Control, koji za cilj ima da promoviše ideju hibrida umetnosti, nauke i "tehnološki nesvesnog". Ovaj projekat je započeo retrospektivom radova najznačajnije umetnice hibridne umetnosti u Srbiji Nataše Teofilović, dobitice art@CERN nagrade, u maju ove godine i trajaće tri godine. Kao rukovodilac ovog projekta u RCUB-u sam pronašla iskrenu i ekspertsku podršku. Kroz ovu saradnju sa Računarskim centrom Univerziteta u Beogradu upoznala sam se sa njihovim značajnim projektima, od kojih lično smatram najvažnijim iz vizure institucije u kojoj radim razvojne projekte RCUB-a namenjene pojedinačnim korisnicima, od eLearninga do edu roama. Lično ću se potruditi da ovi projekti zažive kod što većeg broja, naročito mladih korisnika, kroz edukativne i naučno-popularne programe Doma omladine Beograda. Lično verujem da rad na unapređenju i promociji učenja i nastave predstavlja zajednički zadatak kulture i nauke. Računarski centar Univerziteta u Beogradu je mesto takvog susreta i saradnje."

- Dušana Nikolić Radošević, programska urednica Doma omladine Beograda