RCUB tim - Sektor za računarsko-komunikacione tehnologije

Sektor za računarsko-komunikacione tehnologije deli se na grupu za izgradnju i održavanje računarskih mreža i grupu za sistemsku podršku.

Grupa za izgradnju i održavanje računarske mreže

Osnovne aktivnosti grupe za izgradnju i održavanje računarske mreže vezane su za infrastrukturu i servise Akademske mreže Srbije (AMRES), za koju RCUB predstavlja centralno komunikaciono čvorište. Ovi poslovi između ostalog obuhvataju:

  • administriranje komunikacione opreme,
  • definisanje tehničkih rešenja i realizacija povezivanja fakulteta i drugih institucija na AMRES,
  • učešće u razvoju lokalnih mreža fakulteta i drugih institucija,
  • održavanje Internet veze.

Grupa za sistemsku podršku

Grupu za sistemsku podršku čine sistem administratori i operaterska služba. Operaterska služba je zadužena za neprekidno funkcionisanje servisa i obučena je da većinu problema samostalno rešava.

Grupa se brine o:

  • sistemskoj administraciji servera u RCUB-u,
  • instalaciji i održavanju korisničkih servisa, 
  • otvaranju korisničkih naloga i administraciji podataka,
  • obezbeđivanju neprekidnog rada infrastrukture i servera u RCUB-u,
  • pružanju podrške korisnicima pri radu, kao i pružanju 24-časovne pomoći korisnicima u pristupu   Internetu sa kućnih ili fakultetskih računara,
  • pravljenju uputstava.