RCUB tim

Interna organizacija RCUB-a je prilagođena osnovnim delatnostima Centra, te je podeljena na tri sektora:

Direktor RCUB je prof. dr Slavko Gajin, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Zamenik direktora RCUB-a je dr Branko Marović, Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .


Sektor za informacione tehnologije obavlja poslove i realizuje projekte iz sledećih oblasti:

 • Informacioni sistemi
 • Baze podataka
 • Internet servisi, web aplikacije
 • Multimedija i vizuelizacija
 • Praktična primena informatičkih rešenja u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu

Najznačajniji projekti iz ovih oblasti su:

 • Informacioni sistem Univerziteta
 • Razvoj i adaptacija već postojećih aplikacija za rad na GRID-u i realizacija projekata SEEGRID, SEEGRID2 i SEE-GRID-SCI, kao i učešće u AEGIS inicijativi
 • Učešće u razvoju alata za nadzor računarske mreže (u okviru GÉANT2 i GÉANT3 projekata)
 • Istraživanje primene informacionih tehnologija u oblasti medicine, kao i realizacija odgovarajućih softveskih rešenja
 • Definisanje preporuka za razvoj i održavanje softvera, kao i učešće u proveri kvaliteta već postojećih softvera u okviru GÉANT3 projekta
 • Podizanje svesti o svrsishodnosti razvoja e-infrastrukture i efikasnijeg korišćenja resursa u ovoj oblasti kroz SEERA-EI projekat


Sektor za računarsko-komunikacione tehnologije deli se na grupu za izgradnju i održavanje računarskih mreža i grupu za sistemsku podršku.

Grupa za izgradnju i održavanje računarske mreže

Osnovne aktivnosti grupe za izgradnju i održavanje računarske mreže vezane su za infrastrukturu i servise Akademske mreže Srbije (AMRES), za koju RCUB predstavlja centralno komunikaciono čvorište. Ovi poslovi između ostalog obuhvataju:

 • administriranje komunikacione opreme,
 • definisanje tehničkih rešenja i realizacija povezivanja fakulteta i drugih institucija na AMRES,
 • učešće u razvoju lokalnih mreža fakulteta i drugih institucija,
 • održavanje Internet veze.

Grupa za sistemsku podršku

Grupu za sistemsku podršku čine sistem administratori i operaterska služba. Operaterska služba je zadužena za neprekidno funkcionisanje servisa i obučena je da većinu problema samostalno rešava.

Grupa se brine o:

 • sistemskoj administraciji servera u RCUB-u,
 • instalaciji i održavanju korisničkih servisa, 
 • otvaranju korisničkih naloga i administraciji podataka,
 • obezbeđivanju neprekidnog rada infrastrukture i servera u RCUB-u,
 • pružanju podrške korisnicima pri radu, kao i pružanju 24-časovne pomoći korisnicima u pristupu   Internetu sa kućnih ili fakultetskih računara,
 • pravljenju uputstava.