Monitoring

Monitoring servis podrazumeva praćenje stanja i kvaliteta rada komunikacionih linija i servisa u AMRES mreži, izveštavanje korisnika o odgovarajućim statistikama, tzv. SLA (Service Level Agreement), kao i praćenje strukture saobraćaja u mreži.

RCUB sprovodi redovan monitoring Internet veza i kičme AMRES mreže, uključujući veze i servise za fakultete i druge institucije povezane na RCUB. Podaci o stanju i statistikama rada AMRES infrastrukture i servisa javno su dostupni na adresi http://netiis.rcub.bg.ac.rs/netiis/NetIIS.

Osim mogućnosti uvida u javne podatke, ovlašćeni predstavnici institucija povezanih na RCUB (npr. mrežni administratori) elektronskom poštom dobijaju mesečne izveštaje o statistici i kvalitetu rada Internet linkova i svojih komunikacionih veza.

Fakulteti i druge institucije u AMRES mreži mogu dodatno zahtevati praćenje rada svojih internih servera i servisa ili drugih parametara od interesa. U slučaju da ovi dodatni podaci nemaju javni karakter biće dostupni smo ovlašćenim predstavnicima institucija (koji će pristupati sistemu preko korisničkog imena i lozinke). Na zahtev predstavnika intstitucija statistike rada ovih servisa mogu biti uključene u mesečne izveštaje koji im se redovno podnose.

RCUB realizuje i praćenje strukture saobraćaja na nivou pojedinačnih institucija koja se očitava sa centralnih komunikacionih uređaja posredstvom Cisco NetFlow protokola. Na ovaj način se prikupljaju podaci o količini i vrsti saobraćaja pojedinačnih institucija. Količina saobraćaja se prati u bitima u sekundi (bps - bits per second), paketima u sekundi (pps - packets per second) i konekcijama u sekundi (fps - flows per second). Vrsta saobraćaja se prati na nivou pojedinačnih mreža i uređaja u okviru institucija, komunikacionih servisa - aplikacija (web, email, FTP, DNS itd.), protokola (TCP, UDP, ICMP itd.), autonomnih sistema (npr. Telekom Srbije, Facebook, Google itd.) i primenjenog kvaliteta servisa - QoS markera.

Sistem za praćenje količine i vrste saobraćaja nije javno dostupan. Ovlašćeni predstavnici fakulteta i drugih institucija u AMRES mreži mogu, međutim, da dobiju korisničke naloge i lozinke kako bi mu pristupili.

Praćenje količine i vrste saobraćaja izuzetno je značajno, jer često ukazuje na sigurnosne incidente. Stoga se ovaj način monitoringa sprovodi u okviru rada CSIRT službe RCUB-a kao centralnog AMRES servisnog centra.

Kontakt i podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Šta se nadgleda?

Za svaku vezu AMRES infrastrukture inicijalno se postavlja praćenje stanja i vremenskih statistika sledećih elemenata:
 - operativnost komunikacionog linka - stanje porta na uređaju (port monitor)
 - protok saobraćaja na linku (traffic monitor)
 - dostupnost mreže institucije i kvalitet veze, poput kašnjenja u odzivu i gubitka paketa   (ping monitor)

Kako su organizovani podaci?

U NetIIS sistemu podaci su organizovani kroz sistem foldera. U osnovnom folderu "AMRES (Serbia)" nalaze se sledeće stavke:
 - Members – Spisak AMRES članica, organizovan po različitim kategorijama
 - Monitors – Stranice za pregled stanja i stitistika AMRES veza i servisa
 - Graphs – Folder sa slikama topologije mreže za brži pregled stanja u mreži
 - Black List – Spisak IP adresa koje su blokirane zbog kršenja bezbednosti na mreži
Pod folderom Members  korisnici mogu pronaći sve institucije članice AMRES-a, grupisane po kategorijama: univerziteti sa pojedinačnim fakultetima, instituti, škole itd.
Pod svakom „Lokacijom“ nalaze se opšte javne informacije o instituciji članici AMRES-a, podaci o osobama zaduženim za održavanje računarske mreže institucije i njene veze ka AMRES-u, IP adresni prostor koji joj je dodeljen, grupa sa monitorima za pregled stanja i statistika, uređaj koji institucija koristi itd. Pojedini podaci nisu javnog karaktera, a njihov pregled je moguće ostvariti logovanjem sa određenim privilegijama.
Informacije o osobama zaduženim za održavanje računarske mreže institucije i njene veze ka AMRES-u sadrže sledeće podatke:
 - ime i prezime osobe
 - funkciju
 - e-mail adresu
 - kontakt telefon
Ove informacije omogućavaju svim korisnicima i članovima AMRES-a da znaju kome treba da se obrate za tehničke probleme vezane za konkretnu članicu.

Šta se dodatno nudi korisnicima?

Institucije članice AMRES-a na raspolaganju imaju i sledeće mogućnosti:
-    dobijanje korisničkih naloga za pristup sistemu uz mogućnost održavanja sopstvenih zaštićenih podataka i elemenata za nadgledanje
-    nadgledanje sopstvenih servisa, servera i/ili uređaja korišćenjem sopstvenih korisničkih privilegija
-    analiza saobraćaja institucije preko NetFlow servera u RCUB-u. Analiza omogućava pregled potrošnje saobraćaja prema IP adresama hostova, servisima preko TCP/UDP portova, protokolima, QoS markerima i autonomnim sistemima.

Za navedene mogućnosti potrebno je da ovlašćeni predstavnik institucije pošalje zahtev na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

SLA izveštavanje

Preko sistema za monitoring, SLA izveštaji (Service Level Agreement) se generišu na mesečnom nivou i šalju predstavnicima institucija putem email-a. Ovi izveštaji sadrže procenat vremena rada veze prema RCUB-u, zajedno sa spiskom svih prekida u toku meseca, vremenima nastanka, dužinama trajanja i opisom problema.
SLA izveštaji se putem email-a šalju ovlašćenim predstavnicima institucija u AMRES mreži.

RCUB uslugu monitoringa pruža za preko 120 institucija sa teritorije Beograda, za koje je RCUB nadležan.