Podrška (helpdesk i NOC)

Helpdesk

Grupa za podršku — RCUB helpdesk u svakom trenutku stoji na raspolaganju fakultetima Univerziteta u Beogradu, drugim institucijama povezanim na AMRES i pojedinačnim korisnicima.

RCUB helpdesk korisnicima pruža sledeće vrste podrške:

 • pružanje osnovnih informacija o korišćenju RCUB servisa,
 • prihvatanje i evidentiranje prijave problema u radu RCUB servisa,
 • pružanje tehničke pomoći pri rešavanju problema,
 • u slučaju potrebe, ukoliko problem eskalira, pružamo viši nivo podrške naših inženjera u sektoru za računarsko–komunikacione ili informacione tehnologije.

NAPOMENA: Pojedinačni korisnici mogu kontaktirati RCUB helpdesk samo po pitanju servisa za pojedinačne korisnike (email, proxy, dial-up itd). Prijavu problema i kontakte po pitanju servisa za institucije mogu ostvariti samo ovlašćena tehnička lica fakulteta i drugih institucija korisnika (mrežni i sistem administratori).

U saradnji sa RCUB NOC (Network Operational Center) i CSIRT timom, RCUB helpdesk takođe sprovodi i sledeće redovne aktivnosti:

 • permanentni monitoring funkcionalnosti infrastrukture i servisa,
 • proaktivno obaveštavanje korisnika o uočenim problemima,
 • generisanje i slanje SLA izveštaja o radu komunikacionih veza i servisa,
 • praćenje anomalija u strukturi mrežnog saobraćaja, koje su obično manifestacija bezbednosnih incidenata (npr. ativnosti virusa, skeniranje mreže, DoS napadi itd.),
 • prihvatanje spoljnih prijava o bezbednosnim incidentima, 
 • prenošenje informacija o bezbednosnim incidentima do RCUB korisnika - učesnika incidenta.

Kontakt:

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: +381 11 303 1258
Radno vreme: 0 do 24h

 
NOC (Network operation center)

Osim opšte podrške prvog nivoa koju pruža helpdesk služba, RCUB NOC tim (Network Operation Center) sprovodi drugi nivo podrške na održavanju i razvoju mreže.

Ove aktivnosti se odnose na mrežu i mrežne servise, a između ostalog obuhvataju sledeće:

 • tehničko održavanje,
 • rešavanje složenijih problema i specifičnih zahteva,
 • praćenje i unapređivanje performansi i kvaliteta rada, 
 • realizacija razmene saobraćaja sa drugim mrežama i domaćim provajderima,
 • implementacija sigurnosne politike i principa, 
 • saradnja sa NOC timovima drugih mreža, 
 • planiranje, unapređenje i razvoj mreže i mrežnih servisa.

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.