Arhiva projekata

ELISA

Projekat ELISA (E-Learning for improving access to Information Society for SMEs in the SEE Area) finansiran je od strane Evropske Unije pod CADSES (Central European Adriatic Danubian Sotuh-Eastern European Space) programom koji je imao za cilj da unapredi i pomogne malim i srednjim preduzećima u prihvatanju e-poslovnih alatki za promociju svojih proizvoda i servisa, kao i pristup informatičkom društvu i prilagođavanju novim trzištima.

ELISA projekat je omogućio da se 10 000 primeraka kompleta "ELISA - obrazovanje za poboljšanje dostupnosti Informacionog društva malim i srednjim preduzećima u jugoistočnoj Evropi" koji sadrže CD i knjigu, besplatno podele preduzećima širom Srbije.

Jedan od postignutih rezultata ELISA projekta je i razvijena multilingvistička, interaktivna e-obrazovna platforma. Cilj ove platforme je da omogući zajedničku dalekosežnu kooperativnu obrazovnu alatku za trajno obučavanje lokalnih malih i srednjih preduzeća.

Više informacija o ELISA projektu možete pronaći ovde.

TEMPUS - Integracija i reorganizacija informacionih sistema

TEMPUS projekat (JEP-40091-2005) "Integracija i reorganizacija informacionih sistema"  imao je za zadatak da transformiše autonomne fakultetske sisteme u integrisani sistem, u okviru šire reforme visokog obrazovanja u Srbiji, a sa ciljem primene standarda EU u visokom obrazovanju. Na projektu su učestvovali i Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Nišu, kao i Tehnički univezitet u Beču. RCUB je učestvovao kao koordinator projekta, dok je Univerzitet Lion 3 bio grantholder.

U okviru ovog projekta postavljeni su temelji Informacionog sistema Univerziteta koji se i dalje razvija i koristi na univerzitetima u Srbiji.

Period realizacije projekta: 2006. - 2008. godine